• Câu hỏi: Trong thế giới vi khuẩn có thể sống trong bao nhiêu thời gian v ạ?

    Asked by Nguyễn Hải Vân to Kim Chung, Lâm Vương, Thu Hoài, Tố Anh, Vân Anh on 17 Th5 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Tố Anh

      Nguyễn Tố Anh answered on 17 Th5 2017:


      thật ra vi khuẩn không có tuổi thọ cụ thể, bởi vì chúng không bị già đi. Vi khuẩn mẹ chỉ phân chia thành tạo thành 2 vi khuẩn mới trung bình khoảng 12 tiếng 1 lần. Những loại vi khuẩn sống ở điều kiện khắc nghiệt còn có khả năng chuyển đổi thành bào tử và tồn tại đến 250 triệu năm đó em.

Các bình luận