• Câu hỏi: Triệu chứng cơ bản của viêm não là gì? Và muốn phòng tránh viêm não ta phải làm gì

    Asked by Nguyễn Ngọc Minh Anh to Vân Anh, Tố Anh, Thu Hoài on 14 Th5 2017.
    • Hình chụp: Dương Vân Anh

      Dương Vân Anh answered on 14 Th5 2017:


      Biểu hiện cơ bản là sốt cao, nhức đầu, cứng cổ và buồn nôn. Đối với viêm màng não mủ và viêm não Nhật Bản thì chích vacxin để phòng ngừa

Các bình luận