• Câu hỏi: Các anh chị có thể cho em biết tại sao con người ta có thể bị chứng bệnh Đa Nhân Cách ạ?

    Dược hỏi Nghị Minh Nguyệt đến Kim Chung, Lâm Vương, Thu Hoài, Tố Anh, Vân Anh trên 15 Th5 2017.
    • Hình chụp: Nguyễn Tố Anh

      Nguyễn Tố Anh Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Theo chị biết bệnh này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, có thể sự tổn thương tâm lý trong quá trình trưởng thành cũng là 1 nguyên nhân.

Các bình luận