• Câu hỏi: anh chị cho em hỏi trong việc quan sát con giun và con sán lá gan anh chị cảm thấy như thế nào?

    Dược hỏi 567khe5724 đến Kim Chung, Lâm Vương, Thu Hoài, Tố Anh, Vân Anh trên 14 Th5 2017.
    • Hình chụp: Dương Vân Anh

      Dương Vân Anh Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Thấy nó lạ và thú vị vì nó không nhỏ như vi khuẩn và cũng không lớn như con chuột mà lại sống trong cơ thể chúng ta.

Các bình luận